STT Số văn bản Nội dung Ngày ban hành Cơ quan ban hành Hành động
1
KTNB-001/KTNBQT

Giáo trình kiểm toán nội bộ

Tài liệu giới thiệu về kiểm toán nội bộ, các cách thức thực hiện kiểm toán nội bộ trong doanh nghiệp. như quản trị điều hành và trong các lĩnh vực nghiệp vụ.

27/10/2016 KTNB Xem
2
CPIA-002/KTNBQT

Kiểm toán nội bộ chuẩn quốc tế

Với những nội dung được trình bày cụ thể, rõ ràng – Tài liệu : “Kiểm toán nội bộ chuẩn quốc tế!” sẽ giúp các bạn có được cái nhìn tổng quan hơn về công việc.

26/11/2016 CPIA Xem