Những thăng trầm của kinh tế Việt Nam 2014

Ảnh hưởng tiêu cực từ lạm phát cao và suy thoái kinh tế, 3 năm đầu tiên của kế hoạch 5 năm (2011 – 2015), mục tiêu tăng trưởng Quốc hội giao vẫn là bài toán khó với nhà điều hành. Tình hình chỉ thay đổi khi bước sang 2014.

Một tháng trước khi kết thúc năm, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch & Đầu tư Bùi Quang Vinh không giấu sự vui mừng khi thông tin năm nay chắc chắn vượt kế hoạch tăng trưởng. Kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát, đà tăng trưởng được phục hồi trong hầu hết các ngành, lĩnh vực là những điểm sáng của bức tranh kinh tế năm nay.

Xem chi tiết