Thực tập trợ lý kiểm toán viên

  • Cập nhật: 31/10/2023
  • Lượt xem: 297

Tham gia kiểm toán báo cáo tài chính theo quy trình kiểm toán của Công ty. Được ưu tiên tuyển dụng là nhân viên chính thức sau kỳ thực tập.

Xem chi tiết


Trợ lý kiểm toán viên (Audit Assistant)

  • Cập nhật: 31/10/2023
  • Lượt xem: 448

Tham gia kiểm toán báo cáo tài chính theo quy trình kiểm toán của Công ty. Tư vấn khách hàng các vấn đề về Kế toán, kiểm toán, Thuế.

Xem chi tiết


Trưởng nhóm kiểm toán (Audit Senior)

  • Cập nhật: 31/10/2023
  • Lượt xem: 256

Tham gia kiểm toán báo cáo tài chính và lập Báo cáo kiểm toán theo quy trình kiểm toán của Công ty. Tư vấn khách hàng các vấn đề về Kế toán, kiểm ...

Xem chi tiết


Xem nhiều nhất