Ban Giám đốc

ÔNG NGUYỄN QUANG TOÀN – TỔNG GIÁM ĐỐC
• Thạc sỹ quản lý kinh tế và Nhà nước (MBA Cộng đồng Châu Âu)
• Chứng chỉ Kiểm toán viên quốc gia Việt Nam (CPA Việt Nam)
• Cử nhân kinh tế - Cử nhân luật
• Hơn 25 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tài chính, kế toán và kiểm toán.
• Có nhiều kinh nghiệm trong việc tổ chức, quản lý và điều hành công tác tư vấn thuế và kiểm toán Báo cáo tài chính. Trực tiếp tham gia công tác kiểm toán Báo cáo tài chính cho hàng trăm doanh nghiệp bao gồm các doanh nghiệp nhà nước, tư nhân, công ty cổ phần, các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.
• Tham dự nhiều khóa đào tạo chuyên ngành tài chính, kế toán, kiểm toán và quản lý của các tổ chức trong nước và quốc tế.
 
ÔNG NGUYỄN VĂN BÌNH – PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC (PHỤ TRÁCH KIỂM TOÁN BCTC)
• ACCA (Chứng chỉ Kế toán công chứng Anh);
• Chứng chỉ Kiểm toán viên quốc gia Việt Nam (CPA Việt Nam);
• Cử nhân kinh tế.
• Hơn 20 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tài chính, kế toán và kiểm toán.
• Có nhiều kinh nghiệm trong việc tổ chức, quản lý và điều hành công tác tư vấn thuế và kiểm toán Báo cáo tài chính. Trực tiếp tham gia công tác kiểm toán Báo cáo tài chính cho hàng trăm doanh nghiệp bao gồm các doanh nghiệp nhà nước, tư nhân, công ty cổ phần, các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.
• Tham dự nhiều khóa đào tạo chuyên ngành tài chính, kế toán, kiểm toán và quản lý của các tổ chức trong nước và quốc tế.
 
ÔNG CHÂU VĂN GIÁP – PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC (PHỤ TRÁCH KIỂM TOÁN QUYẾT TOÁN DỰ ÁN)
• Kỹ sư xây dựng
• Cử nhân kinh tế
• Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ QLDA và Đấu thầu
• Hơn 16 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kiểm toán quyết toán dự án.
• Đã trực tiếp tham gia tổ chức quản lý công tác kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành các dự án có nguồn vốn đầu tư ngân sách nhà nước, vốn tài trợ và các dự án đầu tư bằng nguồn vốn của Doanh nghiệp.
 
BÀ PHÙNG THỊ THANH THỦY – PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC/ GIÁM ĐỐC CHI NHÁNH THỦY CHUNG
• Tiến sỹ kinh tế
• Chứng chỉ Kiểm toán viên quốc gia Việt Nam (CPA Việt Nam)
• Hơn 30 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tài chính, kế toán và kiểm toán.
• Có nhiều kinh nghiệm trong việc tổ chức, quản lý và điều hành công tác tư vấn thuế và kiểm toán Báo cáo tài chính. Trực tiếp tham gia công tác kiểm toán Báo cáo tài chính cho hàng trăm doanh nghiệp bao gồm các doanh nghiệp nhà nước, tư nhân, công ty cổ phần, các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.
• Tham dự nhiều khóa đào tạo chuyên ngành tài chính, kế toán, kiểm toán và quản lý của các tổ chức trong nước và quốc tế.
 
ÔNG NGUYỄN HÀ NGHĨA – PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC (PHỤ TRÁCH KIỂM TOÁN BCTC)
• Chứng chỉ Kiểm toán viên quốc gia Việt Nam (CPA Việt Nam);
• Cử nhân kinh tế
• Hơn 15 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tài chính, kế toán và kiểm toán. Trong đó có nhiều năm làm việc trong các công ty kiểm toán lớn ở Việt Nam như AASC, A&C.
• Có nhiều kinh nghiệm trong việc tổ chức, quản lý và điều hành công tác tư vấn thuế và kiểm toán Báo cáo tài chính. Trực tiếp tham gia công tác kiểm toán Báo cáo tài chính cho hàng trăm doanh nghiệp bao gồm các doanh nghiệp nhà nước, tư nhân, công ty cổ phần, các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.
• Tham dự nhiều khóa đào tạo chuyên ngành tài chính, kế toán, kiểm toán và quản lý của các tổ chức trong nước và quốc tế.
 
BÀ PHẠM GIA BẢO NGỌC (DỊCH VỤ KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN BCTC)
• ACCA (Chứng chỉ Kế toán công chứng Anh)
• Chứng chỉ Kiểm toán viên quốc gia Việt Nam (CPA Việt Nam)
• Cử nhân kinh tế
• Hơn 20 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tài chính, kế toán và kiểm toán.
• Có nhiều kinh nghiệm trong việc tổ chức, quản lý và điều hành công tác tư vấn thuế và kiểm toán Báo cáo tài chính. Trực tiếp tham gia công tác kiểm toán Báo cáo tài chính cho hàng trăm doanh nghiệp bao gồm các doanh nghiệp nhà nước, tư nhân, công ty cổ phần, các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.
• Tham dự nhiều khóa đào tạo chuyên ngành tài chính, kế toán, kiểm toán và quản lý của các tổ chức trong nước và quốc tế.

2008

Năm thành lập

25

Kinh nghiệm (+)

500

Khách hàng (+)

99%

Khách hàng hài lòng

GS-AUDIT

Cung cấp dịch vụ kiểm toán, tư vấn thuế, pháp lý, tài chính, và kiến thức ngành giúp cho khách hàng vượt qua trở ngại và nắm bắt cơ hội.

Gặp tư vấn viên