Tư vấn thuế

Thuế là một trong những mối quan tâm hàng đầu của các doanh nghiệp khi ra các quyết định kinh doanh. Hiện nay, với định hướng tự chịu trách nhiệm tuân thủ các chính sách và luật thuế do Chính phủ Việt Nam và cơ quan thuế ban hành, các doanh nghiệp ngày càng chú trọng đến việc tuân thủ và lên kế hoạch để tối ưu chi phí thuế trong quá trình hoạt động. Trong thực tế, việc áp dụng linh hoạt các chính sách thuế, vừa đảm bảo tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật về thuế, tối ưu hóa số thuế phải nộp và vừa phù hợp với hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp luôn là bài toán được các nhà quản trị tài chính doanh nghiệp rất quan tâm. Chúng tôi cung cấp cho khách hàng các dịch vụ tư vấn thuế đa dạng bao gồm: dịch vụ kê khai và quyết toán thuế, dự vụ tư vấn kiểm soát về việc tuân thủ pháp luật về thuế, dịch vụ hoàn thuế, tư vấn báo cáo xác định giá chuyển giao giữa các bên có quan hệ liên kết...