Văn hóa Công ty

Thành công của GS-Audit chính là gây dựng được sự uy tín với khách hàng. Hơn 15 năm thành lập và phát triển, “Niềm tin” ấy được xây dựng từ nền tảng văn hóa TRUNG THỰC - UY TÍN - MINH BẠCH, được kế thừa và phát huy trong mỗi hành động và suy nghĩ của nhân viên Công ty. Chúng tôi hiểu rằng các giá trị đạo đức, tinh thần trách nhiệm cũng như các chuẩn mực hành vi ứng xử của mỗi thành viên Công ty là bộ phận cấu thành VĂN HÓA của GS-Audit.

Mỗi thành viên của GS-Audit luôn nỗ lực học hỏi, phấn đấu không ngừng, cùng với tinh thần làm việc hăng say, nhiệt huyết, sẵn lòng hỗ trợ nhau trong công việc đã góp phần hình thành nên một môi trường làm việc năng động, thân thiện, hỗ trợ cho sự hoàn thiện của từng cá nhân cũng như góp phần cho sự phát triển bền vững của toàn Công ty.

2008

Năm thành lập

25

Kinh nghiệm (+)

500

Khách hàng (+)

99%

Khách hàng hài lòng

GS-AUDIT

Cung cấp dịch vụ kiểm toán, tư vấn thuế, pháp lý, tài chính, và kiến thức ngành giúp cho khách hàng vượt qua trở ngại và nắm bắt cơ hội.

Gặp tư vấn viên