Thủ tục thuế GTGT - Bãi bỏ việc nộp biểu mẫu 06/GTGT

Thủ tục thuế GTGT - Bãi bỏ việc nộp biểu mẫu 06/GTGT

  • Cập nhật: 04/07/2020
  • Lượt xem: 206

Bỏ hướng dẫn nộp Mẫu 06/GTGT để đăng ký áp dụng thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ đối với cơ sở kinh doanh mới thành lập và cơ sở kinh doanh đang ...

Xem chi tiết


Điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh của thuế thu nhập cá nhân

Điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh của thuế thu nhập cá nhân

  • Cập nhật: 04/07/2020
  • Lượt xem: 134

Ủy ban Thường vụ Quốc Hội vừa ban hành Nghị quyết số 954/2020/UBTVQH14 ngày 02/06/2020 (“Nghị quyết 954”) về điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh của ...

Xem chi tiết


Nghị định 41/2020/NĐ-CP gia hạn thời gian nộp thuế và tiền thuê đất

Nghị định 41/2020/NĐ-CP gia hạn thời gian nộp thuế và tiền thuê đất

  • Cập nhật: 04/07/2020
  • Lượt xem: 158

Ngày 8/4, Chính phủ ban hành Nghị định 41/2020/NĐ-CP gia hạn thời gian nộp thuế và tiền thuê đất. Theo đó, các doanh nghiệp, hộ ...

Xem chi tiết